Spatial Planning

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 10.09.2020 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Des
2020-09-10
GGiB.6220.14.2018 Cisna, dnia 10.09.2020r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.12.2020
2020-09-08
GGiB.6220.12.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.11.2020
2020-09-08
GGiB.6220.11.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.10.2020
2020-09-08
GGiB.6220.10.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6220.9.2020
2020-09-08
GGiB.6220.9.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 01.09.2020 r.
2020-09-01
o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu V do raportu oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:„Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 15 lipca 2020 r.
2020-07-15
o dołączeniu przez wnioskodawcę aneksu IV do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 15 lipca 2020 r.
2020-07-15
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu : Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.

Pages