Uchwała Nr XXVI/100/2012

Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki