Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert 12.08.2020r.
2020-08-12
Informacja z otwarcia ofert na Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
2020-08-11
Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej – odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r? Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2020-08-07
Wybór oferenta -Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
2020-08-06
Ogłoszenie o przetargu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
2020-08-04
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
2020-07-30
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
Ogłoszenie o przetargu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków
2020-07-28
Ogłoszenie o przetargu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-22
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg

Pages