Aktualności

Rozporzadzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 13/11 z dnia 6 grudnia 2011r.
2011-12-15
Spotkanie Informacyjne którego tematem jest pozyskiwanie środków z osi 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
2011-09-30
Ogłoszenie - ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 na działce o nr ewid. 301/7 w miejscowości Wetlina
2011-09-30
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2011-09-06
Ogłoszenie - XI Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich
2011-08-10
Urząd gminy Cisna uprzejmie informuje, że w związku z przejazdem przez tern gminy XI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich w Dniu 14 sierpnia 2011 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Trasa wyścigu przebiega drogą nr 897 i obejmuje miejscowości Żubracze, Majdan, Cisna, Dołżyca, Buk w godzinach 1500 – 1600.
DOTACJE UNIJNE W RAMACH PROW
2011-06-15
Szanowni Państwo   W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w III kwartale 2011r, pragniemy przedstawić Państwu możliwość pozyskania środków unijnych oraz zaprosić do współpracy. PROW
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
2011-06-15
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Informacja o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
2011-05-16
Wójt Gminy Cisna informuje, iż w dniach 23-27 maja 2011r. na terenie Gminy Cisna przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, związana z przystąpieniem do opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie przez pracowników firmy WESSLING Polska Sp. z o.o.

Strony