Aktualności

2017-09-14
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że woda z ujęcia wody w Smereku i Strzebowiskach jest zdatna do spożycia.
2017-09-11
29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.
2017-09-08
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Strzebowiskach.
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Wetlinie.
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Smereku.
2017-09-04
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 Obszar: województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.): od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
2017-09-04
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego p

Strony