Aktualności

2017-12-08
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Cisna
2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert- wywóz odpadów z terenu Gminy Cisna
2017-12-08
Informacja o terminie sesji
2017-12-05
Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
2017-11-30
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2017-11-29
Prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie znajdziecie Państwo w załączniku.
2017-11-23
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat projektu "E-składka - proste płatności z ZUS" Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.
2017-11-20
Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 155/2 w km 1+100-1+200 w miejscowości Przysłup

Strony