Aktualności

Natura i gospodarka – podstawy dialogu
2013-04-30
Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!
Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Cisna
2013-04-22
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXXI sesję Rady Gminy Cisna w dniu 26 kwietnia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013r.
2013-04-11
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sanoku informuje o organizowanych w czasie letnich wakacji turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.
Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
2013-04-08
OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. 1.    Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Cisna
2013-03-20
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 27 marca 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: 1) działkę zabudowaną 241/2 w Dołżycy przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, 2) działki 772/5  w Wetlinie  i  95 w Kalnicy, niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisna 1/2004” .
2013-03-01
Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.
Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Cisna
2013-02-18
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXIX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 25 lutego 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

Strony