Aktualności

ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-03-27
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 124/1 Smerek
2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.  
Program Rewitalizacji Gminy Cisna - Ankieta
2017-03-22
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Cisna! Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.
KONKURS - POMNIK
2017-03-22
Dla upamiętnienia poległych w obronie swojego domu i domów swoich bliskich, Urząd Gminy Cisna i Fundacja Tylko Bieszczady ogłasza konkurs na nową tablicę na pomniku znajdującym się na wzgórzu Betlejemka w Cisnej.
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2017 OGŁOSZONY !!
2017-03-21
Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacjabieszczadzka.org
INFORMACJA dot. wypełniania wniosków rolniczych o dopłaty obszarowe
2017-03-21
W dniach 29 marca, 12 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja 2017r. w budynku GCKiE w godzinach 12.00-16.00 dyżur pełnić będzie pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lesku p. Lucyna Jasińska (tel. 723977686)
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-03-16
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
2017-03-16
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego

Strony