Aktualności

Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych - marzec 2017
2017-03-14
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert.
2017-03-06
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie oznaczeń laboratoryjnych  dla potrzeb Gminy Cisna, w ramach prowadzonego postępowania o udzielene zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro.
Zasady właściwej segregacji odpadów
2017-03-01
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
2017-02-28
VII Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2017-02-28
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-02-24
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 28 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
2017-02-17
Ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
Ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-02-17
Ogłoszenie o pisemnym drugim przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego

Strony