Aktualności

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konsewatora Zabytków
2017-01-26
W nawiązaniu do ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
Nabór deklaracji do projektu OZE
2017-01-20
Gmina Cisna ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
Protokół z postępowania - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
2017-01-18
Protokół z postępowania - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017R.
2017-01-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.
Zapytanie ofertowe - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
2017-01-10
Zapytanie ofertowe - kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2017-2022
Informacja Starosty Leskiego - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
2017-01-09
Informacja Starosty Leskiego w sprawie przystąpienia do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o zagrożeniu grypą ptaków
2017-01-02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje o zagrożeniu grypą ptaków o wysokiej zjadliwości. Do chwili obecnej na terenie kraju wystąpiły ogniska choroby u drobiu w tym na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Strony