Aktualności

List Prezesa KRUS do rolników
2016-07-14
W załączeniu prezentujemy list Prezesa KRUS Pana Jacka Dubińskiego wystosowany do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasadochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
INFORMACJA
2016-07-08
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że woda z ujęcia wody Wetlina Beskidnik jest zdatna tylko do celów gospodarczych. W związku z powyższym w ciągu najbliższych dni nastąpią przerwy w dostawie wody z powodu czyszczenia studni. Za utrudnienia przepraszamy.  
INFORMACJA
2016-07-08
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 08 (piątek) lipca 2016 roku od godz. 13:00 do godz. 20:00 nastapi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa. W związku z brakiem przydatności wody do spożycia nastąpi przełaczenie do studni zapasowej. Prosimy o oszczędne gospodarowanie wodą. Za utrudnienia przepraszamy.
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna
2016-06-24
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się na terenie gminy Cisna w dniu 1 lipca 2016 roku zgodnie z załączonym harmonogramem.
Logo Rodzina 500+
„Rodzina 500 plus” z wyrównaniem
2016-06-23
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W Gminie Cisna wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego
2016-06-23
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.
ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2016-06-15
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Komunikat Wójta Gminy Cisna
2016-06-07
W związku z ćwiczeniami "Renegade - Sarex1" oraz "Anakonda - 16" na terenie gminy Cisna, w dniach 7-9 czerwca 2016r. w godz 9.00 - 15.00 przeprowadzone zostaną głośne próby syren alarmowych.  Za pomocą syren ogłoszone zostaną różne rodzaje alarmów. Przekazywane sygnały będą sygnałami ćwiczebnymi, których praktycznie nie należy wykonywać.

Strony