Aktualności

2017-01-09
Informacja Starosty Leskiego w sprawie przystąpienia do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
2017-01-02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje o zagrożeniu grypą ptaków o wysokiej zjadliwości. Do chwili obecnej na terenie kraju wystąpiły ogniska choroby u drobiu w tym na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
2016-12-29
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna w roku 2017. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby chcące zutylizować składowane wyroby zawierające azbest o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
2016-12-19
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu  28 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2016-12-16
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania dzia
2016-12-15
Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferenta-kredyt konsolidacyjny
2016-12-13
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-KREDYT KONSOLIDACYJNY Wójt Gminy Cisna informuje, że ulega zmianie termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2016r. godz. 10.00 Jednocześnie informuję, że uruchomienie kredytu w przypadku rozstrzygnięcia nastąpi 22.12.2016r.
2016-12-06
Ogłoszenie o planowanym zakupie usługi- kredyt konsolidacyjny

Strony