Aktualności

Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015
2015-12-17
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015.
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Gminy Cisna i gminnych jednostek organizacyjnych
2015-12-16
WÓJT GMINY CISNA zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Gminy Cisna i gminnych jednostek organizacyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO.
ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY GMINY CISNA
2015-12-14
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Cisna w dniu  29 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
ANKIETA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DOTACJAMI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-11-23
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ankiecie osoby zainteresowane dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem ankiety jest precyzyjne do stosowanie planowanych projektów do potrzeb potencjalnych uczestników.
KOMUNIKATY POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LESKU
2015-11-17
W załączeniu komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do informacji, stosowania i przestrzegania przez właścicieli budynków i obiektów budowlanych.
ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY GMINY CISNA
2015-11-13
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zapraszam na  IX sesję Rady Gminy Cisna w dniu  18 listopada 2015r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej
PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z UJĘCIA NADLEŚNICTWA
2015-10-20
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 21 (środa) października 2015 roku od godz. 8:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa z powodu awarii.
Czas na aktywność w Gminie Cisna - utrzymanie terenów zielonych
"CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE CISNA" - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 10.08.2015 r. do 12.08.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs utrzymania terenów zielonych.”

Strony