Aktualności

Wybór oferenta- Odbudowa drogi nr 5/8 w miejscowości Przysłup - etap I
2020-09-23
Wybór oferenta- Odbudowa drogi nr 5/8 w miejscowości Przysłup - etap I
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
2020-09-22
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
Ćwiczenia obronne Cisna 2020
2020-09-22
W dniach 17-18.09.2020r. odbyły się ćwiczenia obronne Urzędu Gminy Cisna. W dniu 18.09.2020r. przećwiczono ewakuację szkoły podstawowej w Cisnej z udziałem grona pedagogicznego, personelu szkoły, uczniów oraz PSP Lesko, OSP Cisna i OSP Nowy Łupków.
Zapytanie ofertowe - Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w gminie Cisna
2020-09-22
Zapytanie ofertowe - Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w gminie Cisna
GMINNE BIURO SPISOWE w Cisnej
2020-09-22
Gminne Biuro Spisowe w Cisnej zostało utworzone w budynku Urzędu Gminy w Cisnej, piętro I pokój nr 13, tel. 134686338 wew. 54. W dniach 1 września – 30 listopada 2020r. (czas realizacji PSR 2020) w celach informacyjnych i interwencyjnych prowadzi dyżury. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Gminy w Cisnej (7:30 – 15:30).
Wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020
2020-09-22
Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.
Wybór oferenta - Realizacja usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna
2020-09-21
Wybór oferenta - Realizacja usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna
Informacja z otwarcia - Realizacja usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna
2020-09-18
Informacja z otwarcia - Realizacja usług hydrogeologicznych niezbędnych do wykonania prac budowlano – montażowych 134 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w gminie Cisna

Strony