Aktualności

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnym samochodem asenizacyjnym.
2020-07-30
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) w zw. uchwałą nr XXIV/157/2004 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cisna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
2020-07-30
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020.
2020-07-29
Fundacja Dar Oze nieodpłatnie/gratisowo pomaga uzyskać dotacje unijne oraz rządowe na ekologiczne inwestycje. Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem: https://fundacjadaroze.pl/wp-content/uploads/2020/07/Informacja-o-aktual...
Ogłoszenie o przetargu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków
2020-07-28
Ogłoszenie o przetargu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
2020-07-28
Uprzejmie informuję właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Smerek oraz Kalnica o przystąpieniu do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów. Prosimy o wzięcie czynnego udziału na etapie przygotowania projektu operatu opisowo – kartograficznego.
Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym
2020-07-27
Placówka Terenowa KRUS w Sanoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl została ogłoszona pierwsza edycja konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.
Gospodarka Komunalna - Informacja w sprawie dnia wolnego od obsługi interesantów.
2020-07-21
Informujemy, iż ze względu na procedury administracyjne i sprawozdawcze KAŻDY CZWARTEK jest dniem bez obsługi interesantów z zakresu gospodarki komunalnej. Wójt Gminy Cisna mgr Renata Szczepańska
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.
2020-07-17
Wójt Gminy Cisna informuje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r.

Strony