Aktualności

Informacja o stanie wody z ujęć Smerek i Strzebowiska
2017-09-14
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że woda z ujęcia wody w Smereku i Strzebowiskach jest zdatna do spożycia.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU
2017-09-11
29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.
Komunikat w sprawie nie używania wody przez ludzi z wodociągu Smerek
2017-09-08
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
Informacja o jakości wody w Strzebowiskach
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Strzebowiskach.
Informacja o jakości wody w Wetlinie
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Wetlinie.
Informacja o jakości wody w Smereku
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Smereku.
Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:02
2017-09-04
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w KrakowieZjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1Obszar: województwo podkarpackieWażność (cz. urz.): od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej
2017-09-04
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego p

Strony