Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2013-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ogłoszenie o przetargu
2013-07-10
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Firma Navigator International Sp. z o . o ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI DLA TURYSTYKI”
2013-07-05
Firma Navigator International Sp. z o . o ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI DLA TURYSTYKI” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna
2013-06-26
W dniu 2 lipca 2013r. na terenie gminy Cisna odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Harmonogram szczepienia zgodnie z załącznikiem.
Zaproszenie
2013-06-24
Uprzejmie informujemy ze w dniach 08-26.07.2013 r. w ramach Obozu Społeczno-Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zorganizowanego przez Urząd Gminy w Cisnej, będą udzielać porad lekarskich specjaliści w następujących poradniach:
Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy w Cisnej
2013-06-18
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXXII sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 28 czerwca 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
Rehabilitacja lecznicza w CRR KRUS
2013-05-16
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że posiada własne Centra Rehabilitacji leczniczej w których leczone są schorzenia układu krążenia i układu ruchu. Do korzystania z leczenia w Centrach uprawnione są osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadają rentę okresową, jeżeli:
ZAMIEJSCOWY DYŻUR REGIONALNEGO OŚRODKA EFS
2013-05-16
W imieniu Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu leskiego na zamiejscowy dyżur naszego eksperta. Odbędzie się on 20 maja 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej w godzinach od 12.00 do 14.00.

Strony