Aktualności

Informacja o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.
2012-07-06
Ogłoszenie - bezpłatne badania lekarskie
2012-06-29
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniach 10-27 lipca 2012r. zorganizowane będą bezpłatne badania lekarskie w ramach obozu naukowego Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. W gabinetach w Szkole Podstawowej w Cisnej będą przyjmowali lekarze pracownicy naukowi następujących specjalności: - dermatolog
Ogłoszenie o przetargu
2012-06-22
Wójt Gminy Cisna ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4:  
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
2012-06-12
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
2012-06-12
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
2012-06-12
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2012-06-11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Gmina Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy   Liczba etatu – 1 etat
Ogłoszenie o ponownej rekrutacji
2012-06-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza ponowną rekrutację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocji integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pom

Strony