Aktualności

Krus - informacja o rehabilitacji dla rolników.
2018-09-05
KRUS zaprasza: Rolniku, rehabilitacja jest dla Ciebie! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie bezpłatnych 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) .
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 54 - 05.09.2018 r.
2018-09-05
Informacje w załączniku.
Zaproszenie na XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się 5 września 2018 r.
2018-09-04
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 53
2018-09-04
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 53 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 07:04 dnia 04.09.2018 Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
PROJEKT CZAS NA STAŻ - OGŁOSZENIE O NABORZE.
2018-09-03
PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA Rekrutacja trwa do 14 września 2018 r.
Informacja w sprawie kontenerów PCK na odzież.
2018-08-24
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że kontenery na odzież PCK zostały zabrane przez firmę PCK z terenu Gminy Cisna, ponieważ były one wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, czyli umieszczano w nich oprócz odzieży odpady komunalne.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE II z dnia 22 sierpnia 2018 r.
2018-08-23
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przypomina się, że przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców, mające swoje siedziby na obszarze powiatów: - bieszczadzkiego,
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-08-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska” oraz „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Strony