Aktualności

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODKARPACKIEGO 18.07.2018 - 20.07.2018
2018-07-18
Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-07-13
Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
Wybór oferenta - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
2018-07-12
Wybór oferenta - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg do pól
2018-07-11
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg do pól
Ogłoszenie o przetargu - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo–wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-07-11
Ogłoszenie o przetargu - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo–wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR EWID. 38 W KM 0+815-1+045 W MIEJSCOWOŚCI STRZEBOWISKA
2018-07-04
Konkurs na najlepsze inicjatywy oddolne organizowany w ramach projektu "Szlak Kultury Wołoskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-07-03
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2018-07-03
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Strony