Aktualności

2020-10-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej przystępuje do wdrożenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”.
2020-10-27
Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe
2020-10-26
Zarządzenie Nr 83/2020 Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wójta Gminy Cisna z dnia 26 października 2020 roku w sprawie działań profilaktycznych i prewencyjnych w związku z COVID-19
2020-10-23
Informacja o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.
2020-10-20
Szanowni Państwo, Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiczny w naszym regionie i to że powiat leski zostały wciągnięty do strefy czerwonej tym samym Gmina Cisna, jak i dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym
2020-10-19
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sanoku informuje, że od 19 października br. w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się
2020-10-16
Przypominamy, iż rachmistrzowie spisowi prowadzą wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Strony