Aktualności

INFORMACJA O HARMONOGRAMIE PRZYJĘĆ LEKARZA POZ W CISNEJ
2018-08-02
Godziny przyjęć planowych: 1.08.2018 – Środa – 8:00 – 14:00 6.08.2018 – Poniedziałek – 10:00 – 17:00 7.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 15:00 8.08.2018 – Środa – 8:00 – 14:00 14.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 14:00 16.08.2018 – Czwartek – 9:00 – 14:00 20.08.2018 – Poniedziałek – 9:00 – 14:00 21.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 15:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 BIESZCZADY
2018-08-02
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że opracowano projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001, który w dniu 9 sierpnia 2018r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
Zapytanie ofertowe III - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-08-02
Zapytanie ofertowe III - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-08-02
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg nr ewid. 228 w Strzebowiskach i nr ewid. 183 w Smereku
2018-08-01
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg nr ewid. 228 w Strzebowiskach i nr ewid. 183 w Smereku
INFORMACJA
2018-07-31
Uprzejmie informujemy pacjentów POZ Cisna, iż w dniu 01.08.2018r. w godzinach 9:00 - 13:00 przyjmował będzie kardiolog dr Konrad Polański.
Informacja z otwarcia ofert- Budowa wiat przystankowo -wypoczynkowych
2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert- Budowa wiat przystankowo -wypoczynkowych
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2018-07-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora w Rzeszowie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.

Strony