Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Leskim.
2018-01-19
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Leskim.
Odpowiedź na pytania nr 3 do przetargu na roboty budowlane
2018-01-18
Odpowiedź na pytanie nr 3 do przetargu na roboty budowlane
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
2018-01-18
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2018-01-18
Odpowiedź na pytane nr 2 do przetargu na roboty budowlane
2018-01-17
Odpowiedź na pytane nr 2 do przetargu na roboty budowlane
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6
2018-01-17
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
2018-01-16
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018-01-15
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj

Strony