Aktualności

Zapytanie ofertowe II- Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-10-16
Zapytanie ofertowe II- Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
Unieważnienie postępowania - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-10-16
Unieważnienie postępowania - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2018-10-16
Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówki Terenowej w Sanoku, o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.
2018-10-15
Więcej informacji w załączniku.
Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r.
2018-10-12
Spotkania informacyjne dotyczące możliwości wsparcia rozwoju MŚP na terenie Bieszczadów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2018-10-11
Przerwa w dostawie wody z Ujęcia Majdan.
2018-10-09
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 09 października 2018 roku występuje przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Majdan w miejscowości Liszna, Majdan i Cisna z powodu awarii. Za utrudnienia przepraszamy.
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa ciągu drogi nr ewid. 19 i 29 w km 0+000-0+700 w miejscowości Cisna
2018-10-08
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa ciągu drogi nr ewid. 19 i 29 w km 0+000-0+700 w miejscowości Cisna

Strony