Aktualności

Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-07-04
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
Zapytanie ofertowe - legalizacja ciepłomierzy
2017-06-30
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących legalizacji ciepłomierzy.
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
2017-06-29
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
Zapytanie ofertowe- wykonanie placu zabaw w Strzebowiskach
2017-06-26
Zapytanie ofertowe- wykonanie placu zabaw w Strzebowiskach
Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
2017-06-17
http://gminacisna.pl/pl/zasady-dotyczace-usuwania-drzew-i-krzewow
ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-06-14
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 28 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 2/2017
2017-06-07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków Nr 2/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Informacja o prowadzonych naborach wniosków
2017-05-31
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub...

Strony