Aktualności

Informacja o prowadzonych naborach wniosków
2017-05-31
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub...
ZAPROSZENIE NA XXIX SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-05-25
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Wybór oferenta-usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017r.
2017-05-24
Wybór oferenta-usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017r.
Spotkanie informacyjne dot. Wojsk Obrony Terytorialnej
2017-05-16
Wojskowa  Komenda Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 24.05.2017r. o godz. 16:30 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku
2017-05-16
Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2017 roku
Informacja o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Leskiego
2017-04-28
W załączeniu informacja Starostwa Powiatowego w Lesku dot. publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Leskiego.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.
2017-04-10
Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lesku przesyła w załączeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722)
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2017-03-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN” planowanej do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Strzebowiska, Smerek i Kalnica.

Strony