Aktualności

Ostrzeżenie Krajowej Administracji Skarbowej przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych na imprezach plenerowych.
2019-06-19
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna w dniu 29 czerwca 2019 r.
2019-06-19
Nabór do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019-06-18
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania deklaracji właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, mieszkalno - usługowym lub z miejscami noclegowymi (małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50) zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej działce.
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91
2019-06-14
Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
2019-06-13
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
Nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Premię dla młodego rolnika”.
2019-06-10
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
2019-06-03
RAPORT O STANIE GMINY CISNA W ROKU 2018
2019-05-31
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2018.

Strony