Aktualności

Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
2018-06-19
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
ZAPROSZENIE NA XLII SESJĘ RADY GMINY CISNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2018 R.
2018-06-15
Przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Cisna sprzętu do ratownictwa medycznego.
2018-06-15
Dnia 12 czerwca 2018 r. miało miejsce przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Cisnej i Wetlinie  sprzętu do ratownictwa medycznego, zakupionego w ramach projektu „Zwiększenie możliwości ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Cisna”. Całkowita wartość projektu wyniosła 24.519,87 zł, w tym wkład gminy Cisna to  1 %  wartości projektu.
Informacja KRUS o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.
2018-06-14
Informacje w załączniku.
Informacja dla mieszkańców: Dr Marcin Kurasz - harmonogram pracy w Ośrodku Zdrowia w Cisnej
2018-06-06
HARMONOGRAM dr MARCIN KURASZ  
List Prezesa Krus do Rolników i Dzieci.
2018-06-05
INFORMACJA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE W SPRAWIE NIEDŹWIEDZI
2018-06-04
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - "W STRONĘ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO".
2018-06-01
CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujące powiat bieszczadzki lub leski, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie: " W STRONĘ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WOjEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO".

Strony