Aktualności

„Alpy Karpatom” Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych - II nabór wniosków
2014-01-03
Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - podsumowanie działań w 2013 r.
2013-12-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Cisnej jest realizatorem projektu „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej".
Informacja dla rolników
2013-11-27
Rolniku pamiętaj wypadek jakiemu uległeś podczas pracy w gospodarstwie rolnym, należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie wypadku ze zbędną zwłoką może utrudnić ustalenie okoliczności faktycznych zdarzenia, co może skutkować odmową przyznania jednorazowego odszkodowania.
Konkurs Zdrowa Gmina
2013-11-22
Miło nam zawiadomić wszystkich mieszkańców i osoby zaprzyjaźnione, że w IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu, zajmując 6 miejsce wśród wszystkich zgłoszonych. Konkurs Zdrowa Gmina nagradza samorządy za prowadzoną profilaktykę, szczególnie onkologiczną.
Pomóżmy Malwince!
2013-11-22
Malwinka wymaga intensywnej, systematycznej, wieloletniej specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej metodami neurorozwojowymi NDT. Bobath, Vojta oraz integracji sensomotorycznej. Wymaga również dużego wsparcia neurologopedy, psychologa jak również zaopatrzenia ortopedycznego.
Praca dla lekarza w NZOZ Cisna
2013-11-20
Gmina Cisna poszukuje lekarza rodzinnego do pracy w NZOZ. Możliwość przejęcia kontraktu - 2,7 tys. pacjentów - z końcem 2013r. Mieszkanie służbowe w Cisnej - 80m kw. Kontakt: Urząd Gminy Cisna tel. (13) 468 63 38, pon-pt 7.30-15.30 tel. 603 860 153 ugcisna@pro.onet.pl
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
2013-11-15
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Cisna
2013-11-13
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXXV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 18 listopada 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

Strony