Aktualności

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
2012-06-12
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
2012-06-12
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2012-06-11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Gmina Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy   Liczba etatu – 1 etat
Ogłoszenie o ponownej rekrutacji
2012-06-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza ponowną rekrutację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocji integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pom
Informacja o pracach geofizycznych
2012-05-24
Na obszarze Gminy Cisna w dniach 28.05.2012r. - 30.09.2012r. prowadzone będą prace geofizyczne. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.
Ogłoszenie o prowadzonym naborze
2012-05-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy - księgowa. Liczba etatu - 1 etat Wymiar etatu - cały etat Miejsce wykonywania pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły naboru w załączniku.
Informacja o wynikach naboru
2012-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
Ogłoszenie dotyczące odbioru odpadów segregowanych
2012-04-18
Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska informuje, że w związku  ze zmianą Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 01.06.2012 roku wprowadza się obowiązek opatrzenia worków z odpadami segregowanymi karteczką zawierającą nazwisko, adres i rodzaj odpadu segregowanego (np. Jan Kowalski, Cisna 10, plastik).

Strony