Aktualności

Ogłoszenie o konkursie "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"
2013-09-27
Stosownie do Art.115 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gmina Cisna reprezentowana przez: Wójt mgr Renatę Szczepańską Wydział wykonawczy Zamawiającego: Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa Urząd Gminy w Cisnej 38-607 Cisna 49
Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"
2013-09-27
Regulamim oraz materiały informacyjne do konkursu urbanistycznego "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna".
Plakat "Dzień Dawcy Szpiku"
To właśnie Ty możesz uratować życie.
2013-09-26
To właśnie Ty możesz uratować życie. Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 50 lat.
Ogłoszenie o naborze - nadzór
2013-09-23
Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt.
Ogłoszenie o naborze nauczycieli
2013-09-23
Gmina CISNA ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia rekrutacji oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r.
Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy
2013-09-09
Zaproszenie na  XXXIII sesję Rady Gminy Cisna
Ogłoszenie o przetargu
2013-07-10
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2013-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strony