GMINNE BIURO SPISOWE w Cisnej

Gminne Biuro Spisowe w Cisnej zostało utworzone w budynku Urzędu Gminy w Cisnej, piętro I pokój nr 13, tel. 134686338 wew. 54.
W dniach 1 września – 30 listopada 2020r. (czas realizacji PSR 2020) w celach informacyjnych i interwencyjnych prowadzi dyżury.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Gminy w Cisnej (7:30 – 15:30).
W godzinach 15:30 – 20:00 dyżur jest pełniony telefonicznie pod numerem: 531 725 163.

W celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym technicznych warunków dokonania samospisu, w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej (Cisna 49) stworzone zostało stanowisko komputerowe do przekazania danych tą metodą.

Załączniki