Informacja dla rolników

Rolniku pamiętaj wypadek jakiemu uległeś podczas pracy w gospodarstwie rolnym, należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie wypadku ze zbędną zwłoką może utrudnić ustalenie okoliczności faktycznych zdarzenia, co może skutkować odmową przyznania jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenia wypadku można dokonać osobiście w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wszelkich  informacji  można  zasięgnąć  w  Placówce  Terenowej KRUS  w  Sanoku  ul. Rymanowska 34,  pod nr  telefonu 134637819  lub  kierując  zapytanie  pod  adres e-mail: sanok@krus.gov.pl, w Oddziale  Regionalnym  KRUS w  Rzeszowie, czy też w każdej jednostce KRUS.

Załączniki