Informacja - prośba o oszczędne gospodarowanie wodą

Urząd Gminy w  Cisnej, w związku z suszą, prosi o oszczędne gospodarowanie wodą.

  • Informacja Urzędu Gminy w Cisnej o konieczności oszczędzania wody z powodu suszy