INFORMACJA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE W SPRAWIE NIEDŹWIEDZI