Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

w sprawie obowiązku uzyskania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Załączniki