OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

"Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 31 obręb 0014 Osławica, 597/1 obręb 0008 Komańcza, na terenie gminy Komańcza, 321 obręb 2 Cisna, na terenie gminy Cisna, 593, 551 obręb 1 Baligród, na terenie gminy Baligród i 504 obręb 5 Stefkowa, na terenie gminy Olszanica, w ramach projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".

Załączniki