Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
2019-03-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 22.02.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2019-02-22
GGiB.6733.3.2018 Cisna, dnia 22.02.2019r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 18.02.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2019-02-22
GGiB.6733.3.2019 Cisna, dnia 18.02.2019r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r.
2019-01-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2019-01-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 29.01.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Zawój” planowanego do realizacji na części działki nr ew.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 12.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
2018-09-12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z dnia 14 lutego 2018 r.
2018-02-14
OBWIESZCZENIE WÓJTA   GMINY   CISNA z dnia 14 lutego 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 213/2 Smerek
2017-09-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni wierconej” planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 213/2 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.

Strony