Wyniki badań mammograficznych i cytologicznych.

W związku z wykonywanymi w kwietniu 2019 r. na terenie Gminy Cisna badaniami mammograficznymi i cytologicznymi informujemy, iż w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej można odebrać wyniki badań – odbiór osobisty (należy potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem).