Zamówienia publiczne

Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2019-08-06
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w wCisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
2019-08-02
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Cisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych II
2019-07-29
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych II
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - unieważnienie postępowania
2019-07-29
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - unieważnienie postępowania
Informacja z otwarcia ofert - dowóz uczniów do szkół
2019-07-26
Informacja z otwarcia ofert - dowóz uczniów do szkół
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2019-07-19
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Ogłoszenie o przetargu - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Cisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
2019-07-17
Wybór oferenta - Remonty bieżące dróg gminnych
2019-07-15
Wybór oferenta - Remonty bieżące dróg gminnych

Strony