Zamówienia publiczne

Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-10-16
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
2019-10-09
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.10.2019R.
2019-10-02
Otwarcie ofert postępowania: Remont drogi gminnej nr ewid. 100, 80/1, 88 w miejscowości Strzebowiska, Remont drogi gminnej nr ewid. 111, 110/6, 110/4 w miejscowości Krzywe.
Ogłoszenie o przetargu - Remonty dróg gminnych w Strzebowiskach i Krzywem
2019-09-17
Ogłoszenie o przetargu - Remonty dróg gminnych w Strzebowiskach i Krzywem
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.09.2019R.
2019-09-11
Informacja z otwarcia ofert na: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020”.
Ogłoszenie o przetargu - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów
2019-09-02
Ogłoszenie o przetargu - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2019-08-06
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w wCisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
2019-08-02
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Cisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie

Strony