Zamówienia publiczne

Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-10
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-27
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2019-12-17
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
2019-12-06
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2019-11-28
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-10-16
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020

Strony