Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
2020-05-27
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów przydrożnych II
2020-05-15
Unieważnienie postępowania - wykaszanie rowów
2020-05-15
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna
2020-05-12
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów przydrożnych
2020-05-05
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej będących w zasobie Gminy Cisna
2020-03-24
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej będących w zasobie Gminy Cisna
Wybór oferenta - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
2020-03-24
Wybór oferenta - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych

Strony