Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - przeglądy pięcioletnie budynków Gminy Cisna w zakresie instalacji elektrycznej
2020-03-16
Zapytanie ofertowe - przeglądy pięcioletnie budynków Gminy Cisna w zakresie instalacji elektrycznej
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Cisna
2020-03-16
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Cisna
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
2020-03-13
Zapytanie ofertowe - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
Zapytanie ofertowe - przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków Gminy Cisna
2020-03-05
Zapytanie ofertowe - przeglądy jednoroczne i pięcioletnie budynków Gminy Cisna
Wybór oferty
2020-02-25
Dotyczy zamówienia: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu.
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-13
Wybór oferenta - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-02-10
Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-27
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna

Strony