Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
2020-01-27
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja PSZOK w Gminie Cisna
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
2020-01-09
Zamówienia publiczne- plan postępowań na 2020 rok
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2019-12-17
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
2019-12-06
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2019-11-28
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-10-16
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
2019-10-09
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.10.2019R.
2019-10-02
Otwarcie ofert postępowania: Remont drogi gminnej nr ewid. 100, 80/1, 88 w miejscowości Strzebowiska, Remont drogi gminnej nr ewid. 111, 110/6, 110/4 w miejscowości Krzywe.

Strony