Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu - Remonty dróg gminnych w Strzebowiskach i Krzywem
2019-09-17
Ogłoszenie o przetargu - Remonty dróg gminnych w Strzebowiskach i Krzywem
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11.09.2019R.
2019-09-11
Informacja z otwarcia ofert na: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020”.
Ogłoszenie o przetargu - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów
2019-09-02
Ogłoszenie o przetargu - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2019-08-06
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w wCisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
2019-08-02
Wybór oferenta - dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Cisnej i Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych II
2019-07-29
Zapytanie ofertowe - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych II
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - unieważnienie postępowania
2019-07-29
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - unieważnienie postępowania
Informacja z otwarcia ofert - dowóz uczniów do szkół
2019-07-26
Informacja z otwarcia ofert - dowóz uczniów do szkół

Strony