Zamówienia publiczne

Wybór oferenta - dostawa sceny z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-14
Wybór oferenta - dostawa sceny z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-05
Odpowiedzi na pytania
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-04
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r.
2019-01-15
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r.
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
2018-12-19
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów komunalnych w 2019r.
2018-12-14
Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów komunalnych w 2019r.
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
2018-12-06
Wybór oferenta - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-11-26
Wybór oferenta - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych

Strony