ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - "W STRONĘ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO".

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O.

zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujące powiat bieszczadzki lub leski, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych do udziału w projekcie:

" W STRONĘ PRACY - AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WOjEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO".

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki