Zaproszenie na spotkania informacyjne Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

związane z organizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki