ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zarządzenie Nr 17.2020 Starosty Leskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Załączniki