ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zarządzenie Nr 16.2020 Starosty Leskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Załączniki