ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Załączniki