ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-KREDYT KONSOLIDACYJNY

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-KREDYT KONSOLIDACYJNY

Wójt Gminy Cisna informuje, że ulega zmianie termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 15.12.2016r. godz. 10.00

Jednocześnie informuję, że uruchomienie kredytu w przypadku rozstrzygnięcia nastąpi 22.12.2016r.