News

ZAPROSZENIE NA XIV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2016-05-18
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję   XIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 31 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 36/4 w km 0+000-0+900 w miejscowości Kalnica
2016-05-17
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 36/4 w km 0+000-0+900 w miejscowości Kalnica
Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Cisna
2016-05-16
Gmina Cisna informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2016-05-13
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 23 maja - 5 czerwca 2016 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Informacja o utrudnieniach w ruchu
2016-05-11
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, iż na drodze powiatowej Nr 2286R Majdan - Roztoki Górne - granica państwa występują utrudnienia w ruchu.  
Ogłoszenie o przetargu
2016-04-28
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę na okres 4 lat: części nieruchomości niezabudowanej   o nr ewid. 425/3, pow. 737 m2, nieruchomości zabudowanej budynkiem szalet o nr ewid. 156/2, pow. 185 m2, części nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/4, pow. 1520 m2, nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/5, pow. 1051 m2   położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna,...
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015
2016-04-28
 Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015 w załączeniu.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2015
2016-04-28
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2015 w załączeniu.

Pages