Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019.
2020-07-08
Konkurs pt. "Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy"
2020-07-08
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PSR W 2020 R.
2020-07-02
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż do dnia 08 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
2020-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Akcja informacyjna - opłata miejscowa.
2020-07-01
Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA
2020-07-01
W imieniu Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR uprzejmie informujemy, o realizacji spotkań on-line, w formie webinariów pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA” kierowanych do beneficjentów oraz zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.
Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami
2020-06-30
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.
ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO W SPRAWIE ODWOŁANIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO
2020-06-29
Zarządzenie Nr 17.2020 Starosty Leskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Strony